5 sätt att maximera din marknadsföringsbudget

BBO | 2018-02-19 | Digital marknadsföring

Marknadsföring är en investering i ditt varumärke och företag. Varje krona du spenderar kommer att ge dig avkastning i form av ökad synlighet, spännande konversationer i ditt flöde, mer trafik i dina kanaler och ökad konvertering, om du gör på rätt sätt det vill säga.

Kostnaden, eller rättare sagt investeringskostnaden, för att annonsera på de stora plattformarna har ökat på sista tiden. YouTube’s CEO Susan Wojcicki meddelade nyligen att det genomförs en rad olika förändringar i prisbilden för annonsering på YouTube och redan under 2017 lanserade även Facebook annonser i Messenger för att kunna möta efterfrågan på annonsering. Att annonsera kommer troligen fortsätta att stiga i pris och därför blir det allt viktigare att se över dina strategier för att få avkastning för din investering.

Blogginlägget fortsätter längre ner.

Bättre resultat av dina digitala investeringar? Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss!

För att hjälpa dig att både planera, följa upp och säkerställa din medieinvestering, så kommer här 5 tips som hjälper dig att maximera din marknadsföringsbudget.

 

1. Gräv där du står – använd befintlig kunddata

Har du ett CRM-system kan du använda den datan till att hitta andra som liknar vissa av dina kundgrupper. Hitta nya kunder genom att ta fram så kallade tvillingar (look-a-likes) via Facebook eller Googles Custom Audiences. Givetvis måste du ha samtycke från dina kunder att få använda delar av deras data för detta ändamål.

2. Säkerställ din relevans

Se över hur och vart du riktar din annonsering, till vem och vilket skede av deras beslutsresa mot köp. Ett snabbt sätt att bli mer relevant är att säkerställa att ditt företag använder sig av kontextuell marknadsföring, där möjligt. Det är en metod som matchar personer med relevant annonsering, på relevanta sajter baserat på nyckelord de sökt på tidigare eller till exempel besökshistoriken. På så sätt möts innehåll och annonsering och du säkerställer att din annonsering visas i ett relevant sammanhang.

3. Använd ett relevant mätvärde

För att få bättre kontroll på dina investeringar bör du ha relevanta mätetal på plats som du följer upp. Vi rekommenderar särskilt att du håller ett extra öga på:
Return of ad spend (ROAS)

Är du verksam inom e-handel är ROAS ett viktigt mätetal. Säkerställ att dina rapporter är beräknade exklusive moms och inklusive eventuellt arvode för att få en så rättvis bild som möjligt av hur dina investeringar i media levererar i relation till hur mycket du har spenderat. Det vill säga hur många kronor tjänar du per investerad krona?
Cost per lead (CPL)
Om du investerar i marknadsföringsaktiviteter som skall generera ifyllda formulär eller telefonsamtal kan du mäta CPL – cost per lead – det vill säga vad en genomförd handling kostade. Bestäm dig i förväg för hur mycket du är villig att betala för kontaktuppgifterna eller handlingen som du vill att personen skall utföra på din sajt. På så sätt får du större koll på kostnaden och kan räkna ut vad du kan förvänta dig av en viss investering och hur stor budget du faktiskt behöver för att nå ditt mål.

4. Identifiera dina mest lönsamma kunder

För att identifiera vilka målgrupper som är mest lönsamma är customer lifetime value (CLV) ett mätvärde du kan använda dig av. Det innefattar nuvärdet av framtida kassaflöden från kunderna. CLV hjälper dig att hitta fokus genom att förstå dina kunder bättre. Genom att fokusera på detta mätetal kan du arbeta för att hitta fler av dem genom look-a-likes och ger dig insikt om vilka målgrupper du skall rikta dig mot för ökad lönsamhet.

5. Optimera mot rätt mål i kundens beslutsresa mot ett köp

Med en större förståelse för din kunds och önskade kunders kontext, beteende och behov inför och efter ett köp av din tjänst eller produkt, kan du bygga ett enkelt ramverk och jobba effektivare med din marknadsföring och uppföljning. Det hjälper dig att både planera aktiviteter och investeringar baserat på just ditt företags behov gällande att attrahera kunder eller bearbeta dem i olika faser. Genom att skapa ett ramverk med en eller flera KPI:er, för varje fas att optimera mot, för att förflytta kunder vidare i sin beslutsprocess mot ett köp får du insikter i hur du kommer bör agera för att nå dina mål. Du kommer även att få ökad kännedom om hur du bör disponera din marknadsföringsbudget mellan de olika faserna och vilka aktiviteter som ger vilket resultat.

Kontakta oss redan idag!
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Relaterade tjänster

  Online-strategi

  Med en onlinestrategi hjälper vi dig att skapa en digital närvaro som leder din verksamhet rätt. På vägen kan du hitta nya möjligheter att nå fram med rätt budskap till rätt person. Det skapar bättre kundupplevelser och kan öka din lönsamhet längre fram.
  Läs mer

  Analys

  Webbanalyser ger oss möjlighet att löpande utvärdera din webbplats och förstå vad dina besökare gör på din webbplats. Genom att få insikt i hur olika aktiviteter, kampanjer, kanaler och innehåll påverkar utfall driver webbanalyser bättre resultat och lönsamhet. Dessutom lägger de grund för beslut som baseras på data, genom säkerställd spårning och etablerad strategi.
  Läs mer

  Målgruppsanalys

  Var finns dina kunder online? Vilka är deras behov, hinder och drivkrafter? Att känna din målgrupp är en god grund att stå på inför planeringen av din marknadsföring. Mycket styrs av just dina kunders beteenden och då är det extra viktigt att förstå dem.
  Läs mer