Sökordsanalys anno 2014 – del 2

BBO | 2014-05-01 | Sökmotoroptimering

I sökordsanalys anno 2014 – del 1 så talade vi om hur vi kan hitta sökord och bygga större databaser som kan vara relevanta för vår målgrupp. I detta inlägg så ska vi gå vidare med våra sökord och försöka bedöma värdet av trafiken för ett givet sökord, sett till det mål vi har med vår insats.

För att upp nå denna insikt så adderar vi datapunkter för våra sökord som kan stödja oss i arbetet med att identifiera vilka sökord vi skall gå vidare med.

Låt oss direkt dyka in i ett antal punkter som hjälper oss bedöma ett sökords potential.

Sökvolym

Sökvolymen, dvs. antalet sökningar, är självfallet en given indikator på hur värdefullt ett sökord är. Dock är det inte den enda signalen som bör användas för vilket sökord man väljer, annat måste också vägas in. Här kan man använda Keyword Planner, Google Ads, Google Search Console samt Google Analytics för att se befintlig respektive historisk volym för nya sökord och sökord som man redan har viss synlighet för.

Konkurrens

Om volymen är hög för ett visst sökord så är det även stor risk att konkurrensen är hög. Konkurrens styr vilka sökord man kan välja, då de flesta av oss arbetar efter en given budget som styr hur mycket eller litet vi kan lägga på SEO. Konkurrensnivån styrs primärt av länkkraften de aktörer som rankar bra på sökordet har tillskansat sig. Att analysera konkurrens med hjälp av länkar är värt ett blogginlägg i sig men ett första steg är, att ta antal länkar och domäner som länkar som ett första grovhugget mätetal. Nedan så ser vi exempelvis förstasidan för sökordet ”kläder” och antalet länkar och länkande domäner som dessa webbplatser uppnått (mätdata från Ahrefs.com).

Syfte

Primärt när man arbetar med sökord så vill man välja sökord som har ett högt ekonomiskt värde per besökare. Sökord där användaren i hög grad väljer att genomföra köp. Det finns flera olika modeller för hur man kan dela in sökord, men här på Be Better Online så arbetar vi ofta efter nedan modell, en modell som går att applicera på de flesta situationer.

Inledande research

Vid ett inledande skede i researchprocessen så använder användaren vanligen breda sökord där specifika egenskaper vanligen inte framgår. Exempel kan vara ”kläder” eller andra generella termer vars syfte är att nå insikt i en bredare bransch, tjänst eller produktserie.

Fördjupad research

När användaren har bildat sig en uppfattning om en ämnet och vad som är relevant för denna så kanske användaren utvecklar sina termer och fördjupar sig i ett ämne. Exempel kan vara ”läderjackor”

Specifik research

Användaren kan sedan specificera in sökning ytterligare. Exempel kan vara ”italienska läderjackor” eller ”svarta läderjackor”.

Kommersiellt syfte

Som sista och absolut mest värde fulla termer ser vi de renodlade kommersiella termerna där syftet är att identifiera en unika produkt och i stor grad köpa den. ”Svart läderjacka h&m”. Varumärke, pris, plats, storlek, modell är också vanliga delar. Generellt kan man säga att man vill välja sökord och fokusera på sökord met ett högt specifikt värde och och kommersiellt syfte. Vanligen kan man också applicera ”long-tail”-modellen på denna modell när man grupperar sökorden.

Ekonomiskt värde och konvertering

Befintligt ekonomiskt värde år självfallet också en mycket viktig faktor. Är det så att man arbetat med Google Analytics eller Google Ads tidigare så kan därför dessa två datakällor tillföra kunskap i vilka sökord man ska välja. Titta på ekonomiskt värde per sökord – hur stora intäkter eller hur hög konvertering har respektive sökord. Detta ger en mycket god insikt i vilket sökord man bör arbeta med, sett till historien.

Nuvarande position

Nuvarande position är också en faktor som är värd att beakta för ett givet sökord. Om det är så att vi redan idag har höga placeringar för sökord så kan det vara värt att beakta detta vid valet av sökord. Med nära nog exponentiell utveckling av sökvolymen beroende på placering i sökresultatet så kan flertalet sökord på gränsen till höga placeringar vara mycket värdefulla vid redan små insatser.

Slutsats

I detta inlägg så har vi expanderat antalet datapunkter för våra sökord som bedömer dess potential. Slutsatsen är att med fler datapunkter så kan vi ta fler initierade beslut om kommer hjälpa oss nå högre avkastning per sökord i ett tidigt skede. Nu så kan vi börja filtrera, sortera, kategorisera, prioritera och optimera för sökord på ett sätt som tillåter oss maximera värdet av våra insatser. Vi är nu ett steg närmare den behovspyramid vi kan utveckla med hjälp av de sökord som är mest relevanta för oss.

Behöver du hjälp med analys av sökord? Sökordsanalys finns bland vårt utbud av tjänster inom sökmotoroptimering. Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp!