Förbättra din SEO med interna länkar

Filip Majetic | 2018-09-24 | Sökmotoroptimering

SEO är ett snårigt ämne och det finns en uppsjö av olika saker att fokusera på för att få webbplatsen att prestera bättre i sökresultatet, placera högre på relevanta sökord och få fler, helst konverterande, besökare. En väg att gå är att genomföra fundamentala förändringar – optimera sidtitlar, rubriker, innehåll, metabeskrivningar eller bilder. Eller så finns det alltid de tekniska aspekterna av webbplatsen – optimera sidhastighet, se till att varje sida fungerar korrekt och att Google kan söka igenom sidor utan problem eller varför inte pilla med navigationen. Sen finns det länkar, både externa och interna. Externa länkar är ett blogginlägg för sig. Detta blogginlägg kommer däremot att handla om interna länkar. Internlänkning är ett enkelt sätt att förändra, kontrollera och som vid korrekta implementationer kan hjälpa till som en del av din webbplats långsiktiga SEO-strategi.

Blogginlägget fortsätter längre ner.

Vill du ha Filips hjälp med din SEO och dina interna länkar?

Kontakta oss idag!

Så vad är interna länkar?

Interna länkar är enkelt förklarat när en sida hänvisar till en annan sida på samma domän – exempelvis kan jag länka till vår kategorisida om sökmotoroptimering härifrån – det är en intern länk.

Så här ser en typisk intern länk ut i kodform:

<a href=”https://www.exempel.se/” title=”Ankartext”>Ankartext</a>

Interna länkar kan komma i olika former, från navigationslänkar i form av en meny (”Hem”, ”Tjänster”, ”Om oss”, etc) och inifrån artiklar (som i detta fallet!) via en bild i form av en så kallad alt-tagg eller från sidfotsdelen av en sida. Allt innehåll som har kapacitet att länka och föra läsaren till en annan sida på samma domän är en intern länk.

Varför är interna länkar viktiga?

Interna länkar har flera syften:

 • Du kan kontrollera dem, till skillnad från externa länkar. Du kan bestämma vilken typ av ankartext de ska ha utan att du behöver stångas med andra, externa aktörer och du kan bestämma hur, var, när och mängden länkar du vill internlänka.
 • Interna länkar hjälper till att förenkla navigeringen för både människa och maskin. Sökrobotar får en enklare stund att gå igenom och i sin tur indexera webbplatsen. Vi mänskliga besökare kan navigera runt på de olika sidorna på ett naturligt och intuitivt sätt, förutsatt att internlänkningen sköts på ett bra vis.
 • Sker internlänkning på ett naturligt, relevant och engagerande sätt så kan det hjälpa användarupplevelsen – vare sig det handlar om att hålla nere avvisningsfrekvensen, öka tid per session, sidor per besök eller för den delen ökad konverteringsfrekvens.
 • Det framhäver vilka sidor som är av stor vikt, återigen för både besökare och sökrobotar. Ju tidigare en kategorisida återfinns i navigationen exempelvis, ju viktigare anses den.
 • Internlänkar skapar också en relevans och koppling mellan olika typer av innehåll och etablerar en intern hierarki. Genom att jag tidigare internlänkade till bloggkategorin för sökmotoroptimering exempelvis, så finns det en relevant koppling mellan detta ämnet och SEO och vice versa.
 • Sist men inte minst, så fördelas länkkraften som strömmar genom webbplatsen genom internlänkar. Detta är en viktig punkt.

 

En av de vanligaste strategierna som föreslås när det kommer till webbplatsstruktur och webbplatsdesign är att implementera en platt struktur med så få klick som möjligt, från start till mål – man brukar tala om treklicksregeln. Treklicksregeln är en inofficiell designregel som menar på att ingen besökare på en webbplats ska behöva vara längre än tre klick från sitt tilltänkta mål. Därför är det populärt med domäner som för det mesta har ett klickdjup på tre-fyra klick. Hur och varför denna regeln uppstod är oklart, och det finns egentligen inga belägg som säger att man måste följa en hierarki med max tre klick från topp till botten – om man har en väldigt stor webbplats så kan man av naturliga och logiska skäl ha många sidor med ett högt klickdjup, trots optimalt internlänkande – men det är en väldigt passande ”regel” ur ett SEO-perspektiv. Dels för att ju viktigare en specifik sida är, desto närmare startsidan bör den ligga och dels på grund av hur länkkraftsfördelning fungerar.

Länkkraft är en befintlig källa och därför finns det en begränsad pool att dra kraft, eller ”juice” som så många benämner länkstyrkan som, från. Med det menas att om en domän har, låt säga, 100 länkar riktad mot sin hemsida (www.exempel.se) och sidan länkar till tre kategorisidor (www.exempel.se/kategori1, www.exempel.se/kategori2 och www.exempel.se/kategori3)  under den, så fördelas länkkraften jämlikt mellan de tre kategorisidorna, så vardera får 33% av länkstyrkan. Och så fortsätter det, tills hierarkin (och internlänkningen) slutar.

Utan att gå in på matematik för mycket så är grundtanken att ju fler interna länkar som bildas, desto mer tunnas varje enskild sidas auktoritet ut – vilket kan påverka sökresultat. Därför är det bra att vara konservativ vid valet av sidor som ska internlänka till vilka, vilka och hur många sidor som ska befinna sig i navigationsmenyn, och så vidare.

Beroende på vem du frågar så är ovanstående antingen en väldigt enkel eller snårig förklaring av ett koncept som är rätt fundamentalt för varför man skulle mixtra med internlänkning från första början. Utöver att vägleda användaren så handlar mycket av internlänkningen om att fördela länkkraft så att sidor som befinner sig djupare in i hierarkin ska få kunna dels synas och dels prestera bättre i sökresultat.

Ett vanligt exempel på effektiv internlänkning är att man har en blogg eller en sida som sedan tidigare har många externa länkar riktad mot sig och på så vis är auktoritär i sin egen rätt. Då är en vanlig åtgärd att man länkar till en relevant tjänstesida som behandlar ämnet man skrivit om (om blogg), eller ett informativt blogginlägg som vidareutvecklar det som sidan handlar om (om tjänstesida). På så vis fördelar man länkkraftsfördelningen på ett propert sätt, samtidigt som man skapar värde för besökare.

Som du som läser säkert redan vet, så fungerar Googles länkar lite som en popularitetstävling, eller en skolgård (eller valfri jämförelse) – om tillräckligt många rekommenderar en sida och/eller domän genom att länka till den så blir den till en auktoritet. Samma logik finns för interna länkar. Om en auktoritär sida på en domän länkar till en annan sida på samma domän så sker en rekommendation precis som om det vore en extern länk och Googles åsikt om den nylänkade sidan höjs därefter. Det är en otrolig fördel som bör användas ofta. Om du vet med dig att du har en auktoritär, hyperintressant och vällänkad sida på din domän; använd den då för att ge mindre värda sidor en liten skjuts, genom att hänvisa till den från den auktoritära sidan. Ibland, men inte alltid, kan det vara nog för att den nylänkade sidan ska klättra några placeringar för sökordet som den är menad för.

Blogginlägget fortsätter längre ner.

Vill du själv lära dig mer om SEO? Kika in och anmäl dig till någon av våra kommande SEO-kurser i Göteborg eller Stockholm.

Läs mer om våra kurser i SEO

Ankartexter och interna länkar

Ankartexter är en relativt stor del av interna länkar, eftersom det är de som kommer vara drivande i att förklara och ge kontext till vad de länkade sidorna handlar om. Ankartexter är kort förklarat det som beskriver en naken länk, så istället för:

så är det i regel bättre att skriva något beskrivande, som:

Samma princip bör gälla för alla webbplatser – ankartexter är ett pedagogiskt verktyg för både användare och sökrobotar, och även ett medel för att öka användarvänligheten. Det kan användas som ett informativt verktyg, eller som en call to action-funktion, till exempel om du vill leda besökare till den sista biten i en säljtratt. Ankartexters vara eller icke-vara är likt externa länkar ett huvudämne som vi kan utveckla vidare vid ett annat tillfälle.

Saker att undvika vid internlänkning

Som jag nämner tidigare i artikeln så har man som webmaster kontroll över sina länkar, och i synnerhet ankartexten som beskriver dem. Mig veterligen har också Google överseende med så kallade exaktmatchade sökord men det är viktigt att visa ett visst mått av återhållsamhet kring sin internlänkning – det är bra att ha en ”sammankopplad” webbplats, men det är också bra att undvika följande:

 • Gå överbord med ankartexterna – bara för att risken för att bestraffas av diverse filter såsom Penguin potentiellt minskar för att det enbart är interna länkar det handlar om, så betyder det inte att alla ankartexter ska ha exakta sökord i sig. För mycket av det goda kan bli just det, för mycket. Försök alltid att beskriva vad det är en potentiell besökare klickar in sig på och om det är något som inte är intressant ur sökordssynpunkt, så får det vara så. Användaren går först.
 • För mycket internlänkning – samma princip gäller att skapa interna länkar. Internlänkning har en otrolig potential, men det kräver också planering och en visad hänsyn till den existerande (eller potentiellt existerande) webbplatsstrukturen. Som vi täckt tidigare, så består varje domän av en begränsad mängd auktoritet och länkfördelning och därför kan en ökad andel internlänkning begränsa domänens totala förmåga samt auktoritet och försvåra sökordsarbetet. Senast i augusti påpekade John Mueller från Google att det inte är så schysst att internlänka loss. Less is more, skulle jag föreslå i detta fallet.
 • Användande av automatiska länkplugins – detta gäller främst för de som använder WordPress på sin domän och som hellre överlåter länkande och så vidare till plugins. Kanske beror det på lättja eller att domänen i fråga är rätt stor – det spelar ingen roll. Huvudsaken är att manuellt länkande, i regel, alltid är bäst. Plugins och andra hjälpmedel designade för att hjälpa till med länkar och så vidare stjälper oftast mer än de hjälper, så undvik om möjligt.
 • Länkar via Javascript – sökrobotar kan vanligtvis läsa det mesta angående Javascript, men det är ändå viktigt att poängtera – om det är möjligt och du vill länka internt, försök då att göra det normalt i HTML-kod. Javascript är fortfarande något tvivelaktigt, även om Google blivit mycket bättre på att hantera det.
 • Undvik generiska ankartexter – ”klicka här”, ”mera” och så vidare är helt meningslösa ankartexter. Förutsätt att din besökare har en funktionsnedsättning av något slag, alternativt att de ramlat in på din sida utan någon som helst kontext – hjälper då ”läs mer” som ankartext när vad du egentligen kan skriva är något i stil med ”läs mer om cykellås”? Du har både en stor fördel i att kunna kontrollera hur dina ankartexter utformas vid internlänkningar och du har ett ansvar mot dina besökare. De ska inte behöva gissa sig till vad som väntar bakom en länk. Användarvänligheten är, som alltid, prio ett.
 • Undvik också sidfotslänkar – Att internlänka viktiga sidor via sidfoten är visserligen en relik från internets barndom, men det är ändå värt att poängtera hur ineffektivt det är. Om du vet med dig att en sida som bär någon större vikt på din domän endast går att nå via sidfoten, och inte någon annanstans, så är det bäst att tänka om. Att länka via sidfoten har nästintill ingen effekt, signalerar med största sannolikhet för Google att sidan inte är prioriterad, och kan bidra till att besökare missar sidan helt. Sidfotslänkar är vanligtvis sidor som mest finns till som en del av inredningen, som till exempel ”Om oss”, ”Vanliga frågor & svar”, ”Integritetspolicy”, och så vidare.
 • Använd inte nofollow eller liknande för att optimera länkkraften – ett naturligt trick som många redan försökt med är att, på grund av hur länkfördelningen internt fungerar, sätta ”nofollow” eller liknande på länkar i menyer för att bespara länkkraft som istället går till de tre övriga sidorna på samma nivå. Det fungerar oftast inte. Måla upp följande scenario:En hemsida har tre kategorisidor. Den tredje kategorisidan är meningslös. Så vår fiktiva webmaster sätter en nofollow på länken till den tredje kategorisidan. Istället för 33% länkkraft som strömmar till tre kategorisidor så borde istället de två kvarvarande kategorisidorna få 50% var. Men det fungerar inte så – den tredje kategorisidan räknas fortfarande men eftersom det kan tolkas som att hemsidan länkar ut till intet, så försvinner de 33% reserverade för den kategorisidan i onödan. Med andra ord, försök inte att ”skulptera” den interna länkningen mer än nödvändigt.

Undersök dina egna interna länkar

Det är alltid bra att ha en överblick över sin domän och sina existerande interna länkar, vare sig det är en större e-commerce-sida eller en mindre företagssida. Om du inte redan har pejl på läget, så föreslår jag att du tar dig tid att undersöka detta när du har möjlighet. Det är en relativt simpel grej att göra något åt. Det är enklast att undersöka vilka interna länkar och ankartexter genom att använda verktyg. Några verktyg som jag (och många andra) bland annat använder oss av inkluderar:

 • Ahrefs – Webbplatsgranskaren. Det går även att se ankartexter som finns både internt och externt. Ahrefs gör också ett jättebra jobb när det kommer till att visa hur många länkar en specifik sida har och i sin tur hur auktoritär den är. Den upptäcker även brutna länkar.
 • Google Search Console (GSC) – antingen genom att gå in på Search Traffic > Internal Links med den gamla versionen av GSC eller kort och gott ”Länkar” i den nya versionen. Här kan du enkelt identifiera sidor som kanske saknar en del interna länkar och som skulle kunna styrkas upp av andra relevanta och auktoritära sidor som inte redan hänvisar till svagare sidor.
 • Screaming Frog – det verktyg som jag rekommenderar mest. Screaming Frog simulerar en sökspindel och presenterar det som den hittar efter en genomsökning av domänen. I samband med senaste versionen av SF, version 10.1, så introducerade verktyget också möjligheten att visualisera en domäns webbplatsstruktur. Det kan verka tekniskt och lite otympligt att ta till sig men att använda verktyget är enklare än vad det kan se ut.

Det finns såklart fler verktyg än dessa. SEMrush är ett fullgott alternativ till Ahrefs, och Sitebulb eller Deepcrawl är liknande verktyg som kan visa webbplatsstrukturen på ett pedagogiskt och överskådligt sätt. Fördelen med just GSC och Screaming Frog är att de båda bland annat är gratis (i alla fall är Screaming Frog gratis för webbplatser som har upp till 500 sidor) och enkla att sätta upp och ger en förträfflig överblick.

Finns inte manskapet eller tiden för att underhålla din webbplats så är det alltid rekommenderat att låta en utomstående part undersöka hur välmående webbplatsen och komma med förslag på förbättringar. Är du en av dem som vill optimera internlänkningen mer, men behöver hjälp? Då kan du alltid höra av dig till oss så undersöker vi interna länkar tillsammans med 100+ andra faktorer i vår SEO-analys.

Filip Majetic

Filip har arbetat inom digital marknadsföring sedan 2015, framförallt med sökmotoroptimering och copywriting. När han inte är på jobbet spelar Filip gärna rollspel, recenserar spel, umgås med vänner eller reser bort, helst till varmare breddgrader.

Kontakta oss idag och låt oss hjälpa dig med din SEO!
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Relaterade tjänster

  SEO-byrå - Datadriven sökmotoroptimering

  Att nå personer som är intresserade av det du erbjuder, när de är redo att köpa det, kan det bli bättre? SEO handlar om att optimera din hemsida för sökmotorerna.
  Läs mer

  Texter för SEO

  Investera i texter med bra flyt och information som intresserar! Copywriting för SEO ökar inte bara dina sidors synlighet i sökmotorerna utan blir dessutom det första mötet mellan ditt företag och nya besökare.
  Läs mer

  Off-page optimering

  Off page optimering handlar om länkar och har en viktig roll i att avgöra din rankning hos sökmotorerna. Vi hjälper dig att ta fram en länkstrategi och arbetar löpande med outreach för att nå större framgång!
  Läs mer